سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ضیاءالدینی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچ
هادی افراسیابی –

چکیده:

جهانی شدن کسب و کار درپرتورشد بی سابقه فناوری اطلاعات الگوهای سنتی مدیریت کسب وکار را به چالش کشانده است و کسب و کارهای کوچک و متوسط درفضای رقابتی و پرتلاطم ناگزیر به پذیرش و پیاده سازی سیستمهای نوین مدیریت بویژه سازمان های یادگیرنده و مدیریت دانش هستند پایداری شرکت های کوچک و متوسط در عرصه رقابتهای تجاری پیچیده و ناشناخته براهمیت سیستم های مدیریت دانش برای این شرکت ها افزوده است دستیابی به دانش سازمانی و محیطی طبقه بندی و توزیع دانش درسازمان و استفاده از بانکهای دانش در سازمان می تواند ضریب پایداری شرکت را افزایش دهد استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به عوامل مختلفی وابسته است و مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال شناسایی عواملی کلیدی موفقیت مدیریت دانشدر شرکت های کوچک و متوسط است درخاتمه مقاله سعی شده است ضمن معرفی عوامل مهم و اثر گذار براستقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش یک مدل جامع از عوامل تعیین کننده استقرار مدیریت دانش درشرکت های کوچک و متوسط معرفی شود.