سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود ساروخانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مفهوم بکارگیری شش سیگما ابتدائاً درشرکت موتورولا دردهه ۱۹۸۰ باهدف کاهش هزینه های کیفیت همچون هزینه های دوباره کاری ، هزینه های کاهش رضایت مشتری و… اجرا گردید. بعدازآن شرکتهای دیگری نظیر General Texas Instruments ، Sony ، Allied Signal (or Honeywell today) ، Kodak ،Electric و… درنتیجه بکارگیری پروژه های شش سیگمادرسازمانهای خود صرفه جوئی های وسیعی را کسب نمودند . بطورکلی، تاکید شش سیگما بربکارگیری ابزارهاوتکنیکهای آماری حل مسئله درقالب مدلی سیستماتیک می باشد که منجر به بهبودهای تازه ونو و تاثیرات شگرف برنتایج عملکردهاخواهدشد. ازآنجائیکه درگذشته هدف اصلی شش سیگما بر فرآیندهای تولیدی متمرکز بود ولی امروزه استراتژیهای شش سیگمابطورآگاهانه درزمینه های بازاریابی ، خرید ، حسابداری و…. با هدف کاهش خطا درفرایندهای سازمانی مورداستفاده قرار می گیرد. عناصرکلیدی عواملی هستندکه برای اجرای موفقیت آمیز هرنوع اقدام اولیه وبمنظوربهبود فرایند انجام آن لازم و ضروری می باشند و در مرحله توسعه طرحهای کاربردی شناسایی این عوامل بعنوان محرکی برای دست اندرکاران خواهدبود ( ۱۹۹ .(Mann and kehoe اگرچه شناسایی عوامل موفقیت درزمینه های مختلف وگوناگون صورت پذیرفته امااعتبارآنان تاکنون بوسیله تحقیقات تجربی به اثبات نرسیده است. لذا هدف ازاین مقاله شناسائی عوامل کلیدی دراجرای موثربرنامه های شش سیگما درسازمانهای بزرگ ، کوچک ومتوسط وبنگاههای خدماتی واولویت بندی این عوامل ( براساس میزان اهمیتشان می باشد