مقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آربیتراژ
مقاله مدل عاملی
مقاله مدل CAPM
مقاله مدل APT
مقاله تخمین SUR
مقاله آماره LR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیب نیا علی
جناب آقای / سرکار خانم: سورانی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوی قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس در سال ۱۹۷۶ معرفی شد. مهم ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام ۲۰ شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.