سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا آمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
شهرام سعیدی – پژوهشگرهمکاردردفترتحقیقات کاربردی فا.ا.کرمانشاه
عرفان یاسمی نژاد –
فرزاد پورنظری –

چکیده:

موقعیت جغرافیایی از عواملی است که دررفتارسیاسی دولت ها و شکلگیری تصمیمات ساسی داخلی و خارجی آنها نقش موثری دارند بعضی از موقعیتهای جغرافیایی ارزش استراتژیکی دارند و باتوجه به قدرت ملی کشورهای دارنده آن نقش مهمی را درمنش سیاسی آن کشور به خود اختصاص میدهند ایران به عنوان یگانه قلمرو گسترده میان خلیج فارس و دریای خزر از نظر ژئوپلیتیکی دارای اهمیت فراوانی است تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی و جمع آوری اطلاعات موجود درباره دو حوضه ژئوپلیتیکی خلیج فارس و دریای مازندران پرداخته است نتایج نشانگر این است که کشور ما درحوزه ژئوپلیتیک دریای مازندران هنوز نتوانسته به نحو احسن از مزیت های خود بهره برداری نماید و روابط محکم و پایدار کشورهای آسیای میانه و قفقاز با غرب و بویژه آمریکا یکی ازدلایل عمده این امر می باشد.