مقاله عوامل پیش بینی کننده شکست درمان در رژیم تک دوز متوتروکسات در بیماران با حاملگی خارج رحمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: عوامل پیش بینی کننده شکست درمان در رژیم تک دوز متوتروکسات در بیماران با حاملگی خارج رحمی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگی خارج رحم
مقاله شکست درمان
مقاله گنادوتروپین کوریونی
مقاله متوتروکسات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرگون اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین عوامل پیش بینی کننده شکست درمان با رژیم تک دوز متوتروکسات Metotrexate (MTX)بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی نیمه تجربی در ۷۰ بیمار تحت درمان با رژیم تک دوز MTX طی سال های ۹۲-۸۹ انجام شد. کاهش در هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (b-hCG) به ۱۰£mIU/mlبعد از اولین دوز MTX موفقیت و نیاز به دوز دوم، سوم یا جراحی شکست درمان محسوب شد. این دو گروه از نظر تیتر beta-hCG روز اول و چهارم درمان و کاهش ³۱۵% این هورمون بین روزهای یک و چهارم، سن، تعداد حاملگی ها، تعداد زایمان ها، سایز توده حاملگی و ضخامت آندومتر با همدیگر مقایسه شدند.
یافته ها: میزان موفقیت درمان. ۱۷۷% بود. هیچ ارتباطی بین سن، تعداد حاملگی ها، تعداد زایمان ها، سایز توده حاملگی و ضخامت آندومتریوم بین دو گروه مشاهده نشد. ولی تیتر b-hCG روز اول و چهارم به طور معناداری در افراد موفق کمتر از افراد با شکست درمان بود. همچنین در افراد موفق کاهش ³۱۵% bhCG روز چهارم نسبت به روز اول در ۸۰٫۹% و در گروه دوم در ۳۸٫۵% مشاهده شد (P=0.003).
نتیجه گیری: در بیمارانی که با حاملگی خارج رحم کاندید درمان رژیم تک دوز MTX می شوند، تیتر بالای bhCG در روز اول و چهارم و همچنین کاهش کمتر از ۱۵% این هورمون بین روزهای یک و چهارم از فاکتورهای مهم شکست درمان بودند.