سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی مشایخی پور – دانشجوی دکتری علوم قران وحدیث دانشگاه قرآن وحدیث
عبدالهادی فقهی زاده – دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده:

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمه اطهار (علیهم السلام ) بر متخلق شدن به آن، حکایت از نقش بی بد یل آن در زندگ ی فرد ی و اجتماع ی انسان دارد . براین اساس توجه وبکارگیری آن در تمامی حوزه ها ی زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . کار نیز بواسطه ارتباط تنگاتنگ با اخلاق به نتایج مطلوب و شایسته منتهی نخواهد مگر اینکه رویکردی اخلاق مدارانه درآن مد نظر قرار گیرد. دراین میان عوامل و زمینه هایی نیز در تقویت و توجه به چنین رویکردیموثرند. این مقاله با استناد به آیات و روایات و به ویژه با تکیه بر کلمات گهربار امام علی (علیه السلام) این عوامل را شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. از جمله این موارد می توان به تقویت خداباوری، توجه به شأن و جایگاه حقیقی انسان، امانت انگار ی کار، شناخت صح یح دنی ا و آخرت، تأمین مالی، توجه شدن به کارآمدی و کارا یی، در نظر گرفتن علایق افراد ، وجود کنترل و نظارت، تشویق و تنبیه عادلانه و به موقع، توجه به عواطف و احساسات و… اشاره کرد.