مقاله عوامل موثر در پیش آگهی عمل جراحی باز دیسک کمری در بیمارستان امام خمینی ارومیه (۱۳۹۱-۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در پیش آگهی عمل جراحی باز دیسک کمری در بیمارستان امام خمینی ارومیه (۱۳۹۱-۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی دیسک کمری
مقاله پیش آگهی
مقاله مقیاس آنالوگ دیداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه گذشته نگر بر روی 80 بیمار انجام شد که با تشخیص فتق دیسک کمری از سال 1388 تا 1391 در بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه تحت عمل جراحی باز دیسک کمری قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: سن، جنس، محل عمل جراحی، طول مدت ابتلا به کمر درد و درد اندام های تحتانی، سابقه مصرف سیگار، وزن بیمار، جراحی اول یا عود دیسک و درجه فتق دیسک کمری بر اساس ام آر آی. داده ها با آزمون های آماری تی و کای دو تحلیل شدند. بین متغیرهای مورد بررسی و درد پاها بعد از عمل جراحی ارتباط معنی داری یافت نشد. جراحی باز دیسک کمری در موارد عود، در زنان و در موارد فتق دیسک از نوع تجزیه ای و برجسته با پیش آگهی ضعیفی همراه بود.