سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهباز شهبازی – کارشناس ، نگهداری وتعمیرات ، پایش وضعیت
کریم پولادوند – کارشناس ارشد،مدیرعامل

چکیده:

سالهای متمادی از پیدایش روش نگهداری وتعمیرات (نت )پیش بینانه در صنایع کشور میگذرد اما همچنان استقرار این روش با چالشهای متعددی روبرو بوده و در سطح محدودی بکار رفته است.در این مقاله بر اساس یافته ها و تجارب بیش از یک دهه فعالیت در عرصه نگهداری وتعمیرات وپایش وضعیت در صنایع مختلف، عوامل موثردر موفقیت استقرارنظام نت پیش بینانه تشریح شده است.نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد استقرار کامل واثربخشی این روش با ایجاد فرهنگ وبستر مناسب ،حمایت مدیران ارشدودانش فنی عمیق متخصصین امکان پذیر است