سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشکده مهندسی
مسعود آئینه بیگی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

گرچه مهاربندهای ضربدری از مقاومت وسختی قابل ملاحظه ای نسبت به سایر سیستمها در برابر بارهای جانبی برخوردارند ولی عدم شکل پذیری مناسب همواره یکی از بزرگترین معایب دراین مهاربندها بودهاست مطابق آیین نامه ها در نحوه اتصال بادبند به ورق گاست تمهیداتی جهت افزایش شکل پذیری در سیستم مهاربندی ضربدری صورت گرفته که در نتیجه آن محاسبه نیروهای اتصال ورق گاست به تیر و ستون اهمیت زیادی پیدا کرده است در آیین نامه اتصالات چهار روش جهت محاسبه این نیروها ارائه گردیده که مبنای این روشها تجزیه نیروها براساس شکل هندسی اتصال می باشد دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار ANSYS قابهای مختلف با مهاربندهای ضربدری مدل شده و عملکرد ستونها و تاثیر آنها در میزانجذب انرژی کل سازه توسط نرم افزار ANSYS بررسی شده است و در نهایت روشهای مطرح شده در آیین نامه با روش اجزا محدود مقایسه می گردد.