مقاله عوامل موثر در عوارض ریوی و شکست اکستوباسیون در جراحی های داخل جمجمه ای ۲۵۴ بیمار (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۲۵ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در عوارض ریوی و شکست اکستوباسیون در جراحی های داخل جمجمه ای ۲۵۴ بیمار (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی های داخل جمجمه ای
مقاله عوارض ریوی
مقاله شکست در اکستوباسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سیدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: رمک هاشمی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی گراوند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی یکتا بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دانستن عوامل مرتبط با عوارض ریوی و شکست در اکستوباسیون در جراحی های مغزی می تواند در جلوگیری از ابتلا به این عوارض موثر باشد مطالعه حاضر به بررسی ریسک فاکتورها و شیوع عوارض ریوی و شکست اکستوباسیون در جراحی های داخل جمجمه ای می پردازد.
روش بررسی: تعداد ۲۵۴ بیمار تحت اعمال جراحی اینتراکرانیال را در بیمارستان فیروزگر، در سال ۸۹-۱۳۸۷، به طور گذشته نگر مطالعه نمودیم.
یافته ها: عوارض ریوی در بیماران با شکست اینتوباسیون (P=0.002)، تهویه مکانیکی به مدت بیش از ۲۴ ساعت (P=0.001)، فشار خون (P=0.001)، مصرف سیگار (P=0.040)، نیاز دوباره به جراحی (P=0.003) و مورتالیتی (P=0.001) بیش تر بود.
نتیجه گیری: مدت زمان بیهوشی، مدت زمان جراحی، نیاز به اینتوباسیون و مدت زمان آن و نیز مدت زمان اقامت در ICU از ریسک عوامل مرتبط با عوارض ریوی بوده و هوشیاری قبل از جراحی و شکست اینتوباسیون به طور مستقل از سایر متغیرها با عوارض ریوی همراه هستند.