مقاله عوامل موثر در خارج سازی پیش از موعد آی یو دی در مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در خارج سازی پیش از موعد آی یو دی در مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آی یو دی
مقاله خارج سازی
مقاله پیش از موعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری ده چشمه فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مالک انزابی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان تهمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آی یو دی (IUD) از جمله روشهای سالم، موثر، ارزان، برگشت پذیر با میزان شکست پائین است که اساسی ترین ویژگی آن طولانی مدت بودن اثر پیشگیری از بارداری می باشد. با این حال در بسیاری موارد اقدام به خروج (IUD) پیش از موعد صورت می گیرد و شناخت عوامل مسبب قطع استفاده از IUD اطلاعات مفیدی برای سیستم بهداشتی فراهم می آورد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر خروج پیش از موعد IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۸۲ زن تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد که در طی سال ۱۳۸۹ جهت خروج قبل از موعد IUD به این مراکز مراجعه نمودند، انجام شد. روش نمونه گیری، آسان و مبتنی بر هدف و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری تی استیودنت، کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون تحت نرم افزار آماری SPSS با سطح معنی داری داده ها کمتر از ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: مهمترین علل خارج سازی پیش از موعد IUD به ترتیب خونریزی (%۲۹٫۲)، تمایل به حاملگی مجدد (%۲۶٫۷)، جابجایی IUD (%14.9)، عفونت (%۱۱٫۸) درد زیر شکم (%۷٫۵) و اختلال قاعدگی (%۵٫۶) بود. مشاوره قبل از گذاشتن IUD با مدت زمان استفاده از IUD و عوارض جانبی آن ارتباط معنی داری داشت (P<0.001). 83.4 درصد از نمونه های مشاوره نشده نیاز نداشتن به یادآوری روزانه و ۷۶٫۵ درصد از نمونه های مشاوره شده طولانی اثر بودن آی یودی را دلیل انتخاب این روش به عنوان پیشگیری ذکر کردند.
نتیجه گیری: هرچند عمده ترین دلایل قطع استفاده از IUD در این مطالعه عوارض جانبی آن بوده ولی تمایل به حاملگی مجدد نیز دومین علت خارج سازی پیش از موعد بود؛ لذا پیشنهاد می شود بامشاوره و انتخاب صحیح افراد کاندید استفاده از IUD و آموزش کافی در خصوص عوارض جانبی و درمان در اسرع وقت و انجام معاینات منظم جهت بررسی و مراقبت از عوارض، بر میزان تداوم استفاده از IUD افزود.