سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره جمشیدی – دانشجوی کارشناسی رشته فناوری اطلاعات، دانشگاه علمی کاربردی روانسر

چکیده:

مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خااص و مورد توجه سراسر جهان است. بسیاری از محققان معتقدند که فعالیت های کارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته ای در سلامت اقتصاد ملت ها دارد. تغییر ساختار نیروی کار و ورود زنان به عرصه های مختلف کار و تلاش علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی این قشر از افراد جامعه و کاهش بین سطح مشارکت آنان با مردان موجب تغییر نگرش سیاستگذاران و برنامه ریزان نسبت به ضرورت توسعه کارآفرینی زنان شده است. مواردی نظیر موفقیت زنان در دستیابی به فرصت های شغلی مناسب، ویزگی های کار زنان و مشکلات فراروی آن ها، لزوم توسعه شغل شایسته برای زنان، ایجاد امنیت و حیثیت انسانی، رعایت حقوق زنان در بازارکار، اشتغال زنان و نقش آنان در خانواده و پرورش نیروی انسانی آینده، وجود فعالیت های اقتصادی غیر رسمی، عدم نظارت و حمایت قانونی از کار زنان و بالاخره کسب درآمد و مشارکت زنان در گروه های اجتماعی و کارورزی و ارتقاء توانمندی آن ها از جمله مسائل مهم درزندگی زنان است که این امر تغییرات ساختاری به دنبال داشته و جامعه را با مسائل متعددی روبرو خواهد ساخت.