سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه عبداله زادگان – کارشناس ارشد معماری
مجید جهاندارکجوری – دانشجویان ترم آخر کارشناسی ناپیوسته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علیرضا عزیزپور –

چکیده:

به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و بومی و رعایت اصول و ضوابط مربوطه و بکارگیری عناصر مناسب در نماسازی و طراحی شهری و روستایی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای با ارزش درشهرها مقاله عوامل موثر درشکل گیری منظر شهری انجام گرفته است.