سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب اصغری گرگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین المللی جلفا
منوچهر رحمتی قورولی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین المللی جلفا

چکیده:

محیطهای یادگیری الکترونیک به عنوان یک زیرساختار مهمدر دانشگاه ها بکارگرفته می شود ایننوع زیرساختاراساتید را قادر می سازد تا دانشجویان را با ارائه های مختلف دانش آماده ساخته و ارتباط بین دانشجویان و استادان و بین خود دانشجویان را بهبود بخشد این مقاله برای تعیین عواملی که بتواند استفاده اساتید از محیط های یادگیری الکترونیک را در دانشگاه ها مشخص سازد طرح گردیده است دراین مقاله یک پرسشنامه طرح شده که توسط ۱۳۵ استاد از دانشکده های مختلف دانشگاه ازاد تبریز تکمیل گردیدها ست یافته های ما نشان داد که ۴۳% از واریانس کل برای تعیین استفاده اساتید از محیط های یادگیری الکترونیکی می تواند توسط نظراتشان در مورد فعالیت های مبتنی بر وب و یادگیری کامپیوتری توصیف شود.