سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه یادگیری الکترونیکی در کشورما به عنوان رویکردی نوین در مرحله رشد و تکامل خود قرار دارد لذا مطالعه عوامل موثر بر عملکرد یادگیری دانشجویان الکترونیکی مجازی می تواند بر ارتقا کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری بیفزاید هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر برکیفیت یادگیری دانشجویان نظام یادگیری الکترونیکی است شایان ذکر است که فرایند یاددهی – یادگیری که با استفاده از فناوری اطلاعات به اجرا در میایند در برگیرنده واقعیتهایی هستند که نمی توان آنها را فقط از طریق روشهای پژوهش کمی شناخت و بصورت عمیق به ماهیت آنها پی برد. لذا دراین پژوهش برای درک عوامل موثر بر کیفیت یادگیری از روشهای گروه های کانونی که از روشهای تحقیق کیفی به شمار می روند استفاده شده است. استفاده از روش گروه های کانونی امکان جمع اوری داده های کیفی را فراهم اورده که بدست اوردن آن ها از طریق روشهای تحقیق کمی ممکن نبوده است.