مقاله عوامل موثر بر کیفیت گراند راند آموزشی بخش غدد از دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کیفیت گراند راند آموزشی بخش غدد از دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گراند راند
مقاله بخش های بیمارستانی
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خشایار پاتریشا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لاریجانی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی میبدی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: راند بالینی از جمله فعالیت ها و برنامه های آموزش بالینی است که به موازات فرآیندهای تشخیصی، درمان و مراقبت از بیمار در بخش های بیمارستانی انجام می شود. در حالی که اکثر گروه ها گراند راند را نقطه آغازی برای آموزش قلمداد می کنند، با این حال مطالعات اندکی وجود دارند که عوامل موثر بر گراند راندهای آموزشی را ارزیابی کرده باشند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط بر اثر بخشی گراند راندهای آموزشی هفتگی می باشد.
روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی کارآموزان، کارورزان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی حاضر در گراند راند بخش غدد، در نیم سال اول تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای در دو بخش شامل اطلاعات دمو گرافیک و سوالات مربوط به عوامل موثر بر گراند راند جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در مجموع ۵۷ نفر از شرکت کنندگان در گراند راند بخش غدد، با پر کردن پرسشنامه در مطالعه شرکت کردند. اغلب شرکت کنندگان در این مطالعه کارآموزان (%۴۹٫۱) بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که %۶۱٫۴ افراد شرکت کننده، گراند راند بخش غدد را مطلوب توصیف کردند. همه گروه های حاضر، ارائه و بحث پیرامون بیماری های شایع (%۶۱٫۴) را مفید می دانستند و مناسب ترین محل برگزاری گراند راند، بالین بیمار (%۴۷٫۱) بود. طبق نظر سنجی به عمل آمده، از بین استراتژی های معرفی بیمار، گزارش های پزشکی مبتنی بر مساله (%۵۲٫۶) و از بین روش های ارائه مباحث، مباحث مرتبط با تفکر نقادانه (%۵۱٫۶)، مورد توافق غالب افراد بود.
نتیجه گیری: اگرچه بیش از نیمی از شرکت کنندگان، کیفیت ارائه مطالب در گراند راند را متوسط ارزیابی کردند اما با توجه به اهمیت راندهای آموزشی و تاثیر آن در آموزش بالینی، اکثر مخاطبان خواستار حضور مستمر اعضای هیات علمی به منظور بهبود کیفی راندهای آموزشی بودند. با وجود این که ارائه گزارش مبتنی بر مساله و برگزاری راندهای آموزشی بر بالین بیمار به عنوان نقاط قوت ذکر شدند اما بیان مباحث مبتنی بر شواهد و اتخاذ تصمیم گیری های بالینی نقطه مفقوده گراند راندهای آموزشی بود که بنا بر پیشنهاد شرکت کنندگان، این مباحث باید به عنوان یکی از اهداف آموزشی در جلسات گراند راند دنبال شود.