مقاله عوامل موثر بر کیفیت صفحه رابط جستجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کیفیت صفحه رابط جستجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله رابط کاربر
مقاله کتابخانه دیجیتالی
مقاله کتابخانه ها ی دانشگاهی
مقاله کتابداران
مقاله مدل برتات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نجف آبادی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مقدم هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر کیفیت صفحه رابط جستجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان می باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (۱۶۹نفر) تشکیل داده، و حجم نمونه ۱۱۲ نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با نرم افزار اس. پی. اس. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان تاثیر کلیه مولفه ها بیش تر از سطح متوسط می باشد. نتایج حاصل از t2 هتلینگ نشان می دهد که میزان تاثیر مولفه امکان جستجوی کلید واژه ای بیش تر و میزان تاثیر مولفه اجازه جستجوی هم زمان کم تر از بقیه مولفه ها است. هم چنین نتایج یافته ها نشان می دهد که بین نظرات پاسخگویان بر حسب ویژگی جمعیت شناختی محل خدمت، تفاوت میانگین ها معنادار است (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در ارتقاء خصوصیات و امکانات صفحه رابط جستجوی دیجیتال کتابخانه ها قابل استفاده می باشد. این بهره برداری می تواند باعث بهبود کیفیت جستجو و بازیابی منابع و اطلاعات علمی مفید و مرتبط به موضوع کاربران و صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود.