سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی رستمی – گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد غلامی – کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
احسان دریکوند – گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

کیفیت نامطلوب آب خروجی بعد از فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه روستایی شهید الماسی شیبان سبب گردید در این تحقیق با انتخاب بهترین نوع و مقدار ماده منعقد کننده از بین ۳ ماده منعقد کننده توسط جار تست و با تغییر در عمق و نوع دانه بندی بستر فیلترهایمذکور و همینطور بار سطحی آنها در قالب ۵ گزینه و دو مدل فیزیکی به بررسی پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مرتبط با فیلترها پرداخته شود ، و در ۵ نقطه از تصفیه خانه )قبل تا بعد ازفیلترهای شنی تحت فشار( نمونه برداری صورت گرفت . در پایان نتایج حاصل از بررسی و ارزیابی داده های آزمایشگاه از روش های بکار گرفته شده نشان داد بهترین گزینه ، استفاده همزمان از پرلیت و آنتراسیت در بستر فیلترها با ۶۶۰۰ بار سطحی بکار گرفته شده در تصفیه خانه به همراه استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در مرحله انعقاد میباشد.