سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کیفیت نامطلوب آب خروجی بعد از فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه روستایی شهیدالماسی شیبان سبب گردید دراین تحقیق با انتخاب بهترین نوع و مقدار ماده منعقد کننده از بین ۳ ماده منعقد کننده توسط جارتست و با تغییردرعمق و نوع دانه بندی بستر فیلترهای مذکور و همینطور بارسطحی آنها در قالب ۵ گزینه و دو مدل فیزیکی به بررسی ۱۵ پارامتر از پارامترهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مرتبط با فیلترها پرداخته شود و در ۵ نقطه از تصفیه خانه قبل تا بعد از فیلترهای شنی تحت فشار نمونه برداری صورت گرفت در پایان نتایج حاصل از بررسی و ارزیابی داده های آزمایشگاه حاصل از ۴۵۰ آزمایش آب از روشهای بکارگرفته شده نشان داد بهترین گزینه استفاده همزمان از پرلیت و آنتراسیت در بستر فیلترها با ۰٫۶۶ بارسطحی بکارگرفته شده در تصفیه خانه به همراه استفاده از پلی آلومینیم کلراید درمرحله انعقاد می باشد.