سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید سعیدی رضوانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیدمحمدرضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

پسماندها که قدمتی به اندازه ی زندگی اجتماعی انسان دارند به مرور و با گذشت زمان در زندگی اجتماعی و با افزایش جمعیت پررنگتر شده است بعد ا ز مدرنیته و به دنبال ایجاد رویکرد صنعتی شهرها به مساله پسماند نیز نگاهی مکانیزه یا ماشینی می شود درواقع سطلهای مکانیزه جمع آوری پسماند که ا زدهه ۱۹۵۰ میلادی باکارایی گوناگون در کشورهای پیشرفته به کارگرفته شدند درایران با تاخیری چند دهه ای در کلان شهرها به عنوان جایگزینی برای سیستم جمع آوری دستی انتخاب شدند که البته از جهات گوناگون قابل بحث و مطالعه هستند. از اهداف کلی فراروی موضوع می توان بهبود کیفی عملیات جمع آوری پسماند حذف مناظر ناپسنددر سطح معابر شهری حذف جداسازی توسط عاملین غیرمجاز عدم پخش پسماند در معابر و د رنهایت بهبود وضعیت نظافت شهری را برشمرد.