سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اسدی – عضوهیئت علمی و مدیرکل شاهد و ایثار گر دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا موسوی – دانشجویکارشناسی ارشد علوم سیاسی
محمد رجبی – دانشجویعلوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

دست یافتن به فرهنگ پرارزش ایثار و شهادت و گسترش دادن آن درهمه ی سطوح اجتماع به هماهنگی تمام مجموعه های تاثیر گذار و استفاده ی بهینه از همه ی امکانات و ابزارهایفرهنگ ساز جامعه نیاز دارد خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین پایگاه شکل گیری و رشد شخصیت و فرهنگ افراد جدی ترین وظایف و مسئولیت ها را دراین عرصه برعهده دارد وسایل ارتباط جمعی همچون صداوسیما روزنامه ها و… دومین دسته از عوامل تاثیر گذار فرهنگی هستند که می توانند هماهنگ و همراه با خانه و مدرسه و دانشگاه نرم افزار لازم را برای ساختن و گستردن فرهنگایثار و شهادت در تمام لایه های اجتماع مهیا نمایند. مراکز آموزشی از کودکستان گرفته تا دانشگاه سومین مجموعه ای هستند که می توانند با تهیه منابع علمی مناسب و رفتارهای صادقانه و محبت آمیز و منطقی و فضاسازی هدفمند محیط آموزشگاه ها فرهنگ س اخته شده توسط خانواده ها را در دل و جان دانشجویان نهادینه ساخته و آنان را آماده ایثار و فداکاری در راه حق نمایند.