سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خاتمی فیروزآبادی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه
احسان زهره بجنوردی – کارشناس ارشد، مسئول نگهداری و تعمیرات

چکیده:

در این مقاله با تشریح ضرورت نگهداری و تعمیرات، انواع روش های نت بیان می گردد.سپس فرایند روش نگهداری وتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و اهمیت ، میزان به کارگیری و استفاده از نت مبتنی بر وضعیت در قالب برنامه RCM تشریح می شود.در ادامه نتایج حاصل و مهمترین عوامل موثر بر پیاده سازی موفق RCM مشخص می شوند.جهت رتبه بندی این عوامل با توجه به مزایای آن،روش تاپسیس فازی معرفی شده و چگونگی فرایند رتبه بندی به کمک این روش توضیح داده می شود.در پایان نیز مهمترین عوامل تاثیر گذار با توجه به مز ای ای روش نت مبتنی بر قابلیت اطمینان،به کمک فعالینRCM در بخش ماشین آلات دوار صنعت پتروشیمی کشور اولو ی ت بند ی می شود