مقاله عوامل موثر بر پیش آگهی بیماران با هماتوم ساب دورال مزمن جراحی شده به روش Burr hole trephination که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پیش آگهی بیماران با هماتوم ساب دورال مزمن جراحی شده به روش Burr hole trephination
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماتوم ساب دورال مزمن،Burr hole trephination
مقاله پیش آگهی
مقاله سن
مقاله سطح هوشیاری
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هماتوم ساب دورال مزمن یکی از بیماری های شایع در بیماران بستری در بخش های جراحی اعصاب است. اگرچه استراتژی درمانی این بیماری ساده است؛ ولی پیش آگهی بیماران به راحتی قابل پیش بینی نیست. این مطالعه به منظور تعیین عوامل موثر در پیش آگهی بیماران با هماتوم ساب دورال مزمن جراحی شده به روش Burr hole trephination انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۹۰ بیمار با هماتوم ساب دورال مزمن و جراحی شده در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد. عوامل احتمالی موثر در پیش آگهی شامل سن، جنس، اندازه هماتوم، جابجایی عناصر خط وسط، تراکم و محل قرارگیری هماتوم، سطح هوشیاری قبل از عمل جراحی، نکات مهم در شرح حال، اتساع مغز و وجود هوا در داخل جمجمه بعد از عمل جراحی برای هر بیمار ثبت شد. برای ارزیابی پیش آگهی بیماران از مقیاس اصلاح شده Rankin استفاده گردید. مقیاس صفر و یک به عنوان پیش آگهی خوب و ۲تا ۵ به عنوان پیش آگهی بد در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۶۳ بیمار (۷۰ درصد) پیش آگهی خوب و ۲۷ بیمار (۳۰ درصد) پیش آگهی بد داشتند. سن بالاتر از ۷۰ سال، سطح هوشیاری پایین قبل از عمل جراحی (معیار کومای گلاسگو کمتر از ۱۳) و سابقه دیابت به عنوان مهم ترین متغیرهای مرتبط با پیش آگهی بد بعد از عمل جراحی تعیین شدند (P<0.05).
نتیجه گیری: سن بیش از ۷۰ سال، سطح هوشیاری پایین قبل از عمل جراحی و ابتلا به دیابت از عوامل تعیین کننده پیش آگهی بد در بیماران با هماتوم ساب دورال مزمن عمل شده به روش Burr hole trephination هستند.