مقاله عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله نسبت فداکاری
مقاله هزینه تولیدی تورم زدایی
مقاله سیاست پولی
مقاله الگوی SVAR
مقاله درجه باز بودن
مقاله تحرک سرمایه
مقاله استقلال بانک مرکزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: التجایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای در حال توسعه است. این هزینه که غالبا با عنوان نسبت فداکاری شناخته می شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار می گیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می شود. با آگاهی از نسبت فداکاری می توان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل موثر بر این نسبت می توان توصیه های سیاستی را برای کاهش تاثیر منفی سیاست تورم زدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، به منظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روش های مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از داده های سالانه، از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۸، نسبت فداکاری را برای چهل کشور در حال توسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخص های درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری، اثر این متغیر ها را بر نسبت فداکاری می سنجد. یافته های این مطالعه نشان می دهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تاثیری مثبت می پذیرد.