سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی رمضانی – کارشناس نگهداری از شبکه های ابیاری و زهکشی
عباس جنگی مرنی – کارشناس آبیاری و زهکشی
ناصر سامانی – رئیس گروه نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

طی سالهای گذشته سرمایه گذاری عظیمی در طرحهای توسعه منابع آب در کشور انجام شده و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی منابع مالی قابل توجهی صرف کرده است نقش شبکه های آبیاری و زهکشی در استفاده بهینه از منابع آب حائز اهمیت فراوان است و نگهداری و تعمیرات به موقع و اصولی ضروری می باشد ارزش تاسیسات آبی در دست بهره برداری ایران ۶۵۰۰۰۰ میلیارد ریال براورد شده است اعتبارات تخصیصی برای نگهداری و تعمیرات سالیانه شبکه های ابیاری و زهکشی بسیار کمتر از نیاز فعلی بوده بطوریکه در سال ۱۳۸۸ این رقم ۲۲۴/۴ میلیارد ریال گزارش گردید هدف این تحقیق شناسایی مولفه های تاثیر گذار برنگهداری و تعمیرات مطلوب شبکه های ابیاری و زهکشی می باشد و مساله تحقیق این است که در شرایط فعلی از دیدگاه کارشناسان ذیربط چه مولفه هایی برنگهداری و تعمیرات بهینه این شبکه ها موثر هستند؟