سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۴۳

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیم نجف آبادی – کارشناس ارشد مدد کاری اجتماعی

چکیده:

از جمله مفاهیمی که امروزه در مباحث مربوط به حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ودایره شمول موضوعات آن هرروز فراگیر تر می شود مفهوم سلامت اجتماعی می باشد بطور کلی در بحث سلامت اجتماعی انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است پدیده هایی است که در اطراف او وجود دارند و برمجموعه و سیستم او تاثیر می گذارند حمایت اجتماعی عامل مهمی است که به عنوان متغیر واسطه ای بین استرس و بیماری های روانی عمل می کند و سطح تحمل افراد رادر مقابل مشکلات افزایش داده و به نوعی موجب اعتماد به نفس بیشتر در جهت حضور فعالانه جامعه می گردد هدف پژوهشحاضر کسب شناخت بیشتر نسبت به میزان سلامت اجتماعی زنان جوان ۲۴-۱۵ ساله ی شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن با تاکید بر حمایت اجتماعی است.