سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیم نجف آبادی – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی_استاد دانشگاه

چکیده:

ازجمله مفاهیمی که امروزه درمباحث مربوط به حوزه سلامت از اهمیت ویژه های برخوردار بوده و دایره شمول موضوعات آن هررزو فراگیرتر می شود مفهوم سلامت اجتماعی می باشد بطور کلی دربحث سلامت اجتماعی انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است پدیده هایی هستند که دراطراف او وجود دارند و برمجموعه و سیستم او تاثیر میگذارند حمایت اجتماعی عامل مهمی است که به عنوان متغیر واسطه ای بین استرس و بیماری های روانی عمل می کند و سطح تحمل افراد را درمقابل مشکلات افزایش داده و به نوعی موجب اعتماد به نفس بیشتر درجهت حضور فعالانه درجامعه می گردد هدف پژوهش حاضر کسب شناخت بیشتر نسبت به میزان سلامت اجتماعی زنان جوان ۲۴-۱۵ساله ی شهر اصفهان و عوامل موثربرآن با تاکید برحمایت اجتماعی است یافته های این تحقیق نشان میدهد که هرچه زنان جوان از میزان حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالاتر نیز برخوردار بوده اند همین رابطه بین مولفه های سه گانه حمایت اجتماعی حمایت ابزاری عاطفی اطلاعاتی و سلامت اجتماعی نیز دیده میشود.