سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا نادعلی پور – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی(گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری)

چکیده:

مراکز شهری به دلیل وجود زیر ساختهای اجتماعی و فیزیکی می توانند محل مناسبی برای جذب گردشگران باشند.اکنون مردم بیش از پیش شهر ها را برای گردشگری انتخاب می کنند.گردشگری((شهر سازی))شده و شهرها ترکیبی از مقصد و مبدا می باشند.بنابراین یک شهر دیگر تنها یک منطقه اقتصادی یا مرکز سیاسی و فرهنگی نیست،بلکه می تواند یک مقصد گردشگری نیز باشد.در سالهای اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی که بر توسعه پایدار صنعت سفر و گردشگری تاثیر کذار است،مطرح می باشد.همانند رقابت در کالاهای مصرفی،مقصد های گردشگری نیز می بایست مشتریان خود را متقاعد کنند که قادر به عرضه ترکیبی از منافع می باشند که هیچ مقصد دیگری نمی تواند آنها را عرضه کند.مرازک شهری از نقطه نظر پتانسیل ها و مزیت های گردشگری در حال رقابت اند درنوشته حاضر به گردشگری شهری و نیز عوامل موثر بر مزیت رقابتی گردشگری در شهر ها پرداخته شده است. با استفاده ازمدل کراچ و ریچی عوامل اثر گذار بررقابت یک مقصد گردشگری شامل منابع و جاذبه های محوری منابع پشتیبان برنامه ریزی و سیاستگذاری مدیریت مقصد ومشخصه های کیفی در ارتباط با شهرها مورد بررسی قرارگرفته است.