سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهناز امیرپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
پریوش ایمان طلب – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
سعیده عنایتی –

چکیده:

یکی از پدیده هایی که بهعنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروزه درجوامع مختلف مطرح است پدیده قاچاق می باشد قاچاق معمولا ازطریق مبادی ورودی مرزها و شهرهای مرزی که ازموقعیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردارند صورت می پذیرد شرایط جغرافیایی مناطق مرزی یکی از مهمترین عواملی است که باعث گسترش و توسعه قاچاق انسان کالا و … شده است وجود محرومیت های شدید اقتصادی میزان نرخ بالای بیکاری درمناطق مرزی سبب شده است که زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد و ساکنین انی مناطق جهت کسب درآمد به فعالیت های غیرقانونی و قاچاق کالا موادمخدر اسلحه وسوخت و غیره روی آورند سوداوری بالای قاچاق از دیگر دلایل گرایش افرادبه این امرمی باشد دراین مقاله سعی شده است تاعوامل مو متغیرهای مختلفی که برگسترش و توسعه پدیده قاچاق موثر میباشد مورد بررسی قرارگرفته و به موازات آن آثار و پیامدهای مخرب این پدیده دربخشهای مختلف جامعه مورد کاوش و مطالعه قرارگیرد.