سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه شاهدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

حس رضایت از فضا و به طور شاخص در مجتمع های مسکونی یکی از عوامل مهمی است که نحوه ی ارتباط افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این مقاله به عواملی که باعث بالا رفتن میزان رضایت مندی افراد از فضاهای مسکونی پرداخته شده است. عواملی مانند تعلق خاطر به فضا یا عوامل محیطی و اجتماعی تاثیر مستقیمی بر رضایت افراد استفاده کننده از آن فضا را دارند. زمانی که فردی خود را جزیی از مکان تلقی کند و خود را جزو آن بداند عملکردی برای آن متصور می شود و ارتباطی تنگانگ بین شخص و محیط ایجاد می گردد. عوامل محیطی و کیفیت فضا نیز بر میزان این رضایت تاثیر بسزایی دارد. در نهایت مجموع عوامل باعث بالا رفتن رضایت از فضا و استفاده مکرر استفاده کنندگان از آن محیط و لذت بردن از آن می شوند.