مقاله عوامل موثر بر رضایت شغلی سازمان های پروژه محور مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رضایت شغلی سازمان های پروژه محور مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش
مقاله نیاز
مقاله رضایت شغلی
مقاله کارایی
مقاله تفاوت های فردی
مقاله سازمان پروژه محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانیان فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: شمس قارنه ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری افراد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است علی الخصوص در سازمانهای پروژه محور که در این مطالعه سازمان مورد بررسی پژوهشگاه نیرو می باشد. این موضوع بیش از پیش مهم و در خور توجه می باشد چرا که ماهیت پروژه ای بودن انگیزه را در کارکنان این سازمانها کاهش داده و یا انگیزه ای برای نشان دادن خلاقیت ها و توانایی های آنها ایجاد نمی کند. این مطالعه در نظر دارد عوامل موثر بر رضایت شغلی را شناسایی و با استفاده از متدها و تکنیک های آماری راهکارهایی را برای ارتقا رضایت شغلی ارائه نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که امنیت شغلی و نظارت مدیر بر فعالیتهای کارکنان می تواند در افزایش رضایت شغلی نقش موثری داشته باشد.