سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر رشیدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

یکی از افدامات اساسی جهت پیشگیری از حوادث،تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته و بررسی علل وقوع آن ها برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه می باشد. طبق مطالعات انجام شده خطاهای انسانی بیشترین نقش را در ایجاد حوادث دارا می باشند.خطاهای انسانی به مجموعه ای از اعمال انسانی اطلاق می شود که از هنجارها، حدود و استانداردهای از قبل تعریف شده، طبیعی و قابل قبول تخطی می نمایند. عدم رعایت ایمنی ناشی از عدم آموزش صحیح است.برنامه های ایمنی برمبنای رفتار می تواند به عنوان یک روش برای درگیر کردن کارکنان در بهبود و افزایش رفتارهای ایمن استفاده شود.که از جمله عوامل کلیدی در این زمینه می توان به فرهنگ سازی ،آموزش و تغیر نگرش افراد نسبت به ایمنی ، و ارزیابی های ممیزی و نظام های پاداش و تنبیه اشاره کرد.تا زمانی که ایمنی به عنوان یک رفتار عادی و کاری کارکنان تبدیل شود.و به راحتی و به دور از دغدغه مورد استفاده قرار بگیرد.