مقاله عوامل موثر بر جذب نخبگان کشور به بسیج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت اسلامی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر جذب نخبگان کشور به بسیج
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسیج مستضعفان
مقاله جذب نخبگان دانشگاهی
مقاله پیشرفت علمی کشور
مقاله مدیریت اسلامی جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به عوامل موثر بر جذب نخبگان پزشک کشور به سازمان بسیج (با تاکید بر جذب نخبگان جامعه پزشکی تهران بزرگ) می پردازد. در این راستا پس از بررسی و نقد منابع، چارچوب نظری مناسبی بر مبنای هفت عامل تاثیر گذار در جذب نخبگان به بسیج جامعه پزشکی تدوین شد که از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی میدانی و نتایج تحقیق با بهره گیری از ابزار مناسب داده ها گردآوری شد و بر اساس روش تحلیل محتوا به کمک نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل بیانگراین است که عواملی چون مسائل اعتقادی و معنوی، انگیزه های درونی و انقلابی، منزلت اجتماعی، امتیازات قانونی، آسان بودن جذب و مراحل پذیرش، مشارکت در تصمیم سازیها، برگزاری فعالیتهای علمی- آموزشی و پژوهشی توسط بسیج در جذب نخبگان پزشک موثر است.