سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دهقان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
ساناز جمشیدی – دانشکده فنی مهندسی مجتمع دانشگاهی کازرون
پروین اوجی – دانشکده فنی مهندسی مجتمع دانشگاهی کازرون

چکیده:

بیشترین تلاش جامعه در قرن بیست و یکم پرداختن به دانش و تخصص فنی لازم جهت یافتن به کارگیری و ارزیابی ا طلاعات است همزمان با رشد کمی و کیفی اطلاعات تولید شده در جهان و افزایش زیرشاخه های علومو همچنین مسئله آلودگی و پالایش اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات تجزیه و تحلیل یک نیاز اطلاعاتی و آگاهی یافتن از مهارتهای سواد اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است این تحقیق ضمن معرفی سواد اطلاعاتی و مواردی که براهمیت و توسعه سواد اطلاعاتی می افزایند به بررسی عوامل و موانع توسعه سواد اطلاعاتی در جوامع دانشگاهی ایران و طرحهای توسعه سواد اطلاعاتی در برخی از کشورها می پردازد. همچنین ضمن بررسی سطح سواد اطلاعاتی درکشور پیشنهادهایی جهت بهبود و اصلاح وضعیت سواد اطلاعاتی در کشور براساس Big6 ارایه گردیده است.