مقاله “عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: “عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران”
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای گردشگری
مقاله اکولوژی
مقاله کشش تقاضا،مدل کوتاه مدت تقاضا
مقاله مدل بلند مدت تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده نگین
جناب آقای / سرکار خانم: شاه کرم اوغلی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت درآمد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان، تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای آن از اهمیت وافر برخوردار است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار می گیرد. دروه مورد برآورد سالهای ۸۸-۱۳۷۰ می باشد که به وسیله روش تخمین ضرائب صورت گرفته است. نتایج حکایت از معناداری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی ونرخ ارز حقیقی می باشد. کشش کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت ۰٫۷۲ و ۰٫۵۳ محاسبه شده است. از جمله نتایج این تحقیق عدم تاثیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنادار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است.