مقاله عوامل موثر بر تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اقتصادی
مقاله عوامل فضایی
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله عوامل مدیریتی
مقاله عوامل اکولوژیک
مقاله سکونتگاه روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی ام البنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر مکان روستایی با توجه به میزان جمعیت ساکن خود، جهت پاسخگویی به نیازهای آنان باید عملکردها و کاربری های گوناگون را در خود داشته باشد. برای آن که فعالیت های مختلف در مکان های مناسب استقرار یابد و روابط مطلوبی با همدیگر داشته باشند، تدوین طرح ارزیابی کاربری زمین به دنبال تهیه برنامه کاربری اراضی ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی از دیدگاه سه گروه (کارشناسان بنیاد، اساتید و مشاورین طرح های هادی) می باشد. روش به کار رفته است در این تحقیق، فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP است. به این ترتیب از ارتباط بین اهداف، معیارها، زیر معیارها و معرف ها یک ساختار سلسله مراتبی تهیه شده است. سپس ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، وزن معرف ها و امتیاز نهایی شاخص ها و معرف ها محاسبه و سازگاری منطقی قضاوت های کارشناسان مربوطه بررسی شد. مراحل یاد شده با استفاده از نرم افزار Expert Choice، صورت گرفته است. دلایل تحقق پذیری در ۵ گروه دلایل اقتصادی، اجتماعی، فضایی-کالبدی، اکولوژیک و سازمانی- مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نظرات سه گروه اساتید دانشگاه، کارشناسان و مهندسین مشاور بنیاد مسکن، شاخص مدیریتی (با وزن ۰٫۴۰۵)، اقتصادی (با وزن ۰٫۳)، اجتماعی (با وزن ۰٫۱۵۷)، فضایی- کالبدی (با وزن ۰٫۰۹۸) و در نهایت شاخص اکولوژیک (با وزن ۰٫۰۴) به ترتیب اولویت ۱ تا ۵ را در تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی دریافت کرده اند.