مقاله عوامل موثر بر تاثیرگذاری کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر بر دانش، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تاثیرگذاری کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر بر دانش، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارگاه آموزشی
مقاله تغذیه با شیر مادر
مقاله نگرش
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیقلی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با وجودی که %۷۰ مادران بلافاصله پس از زایمان مبادرت به شیردهی می کنند، تنها %۳۲٫۲ تا ۶ ماهگی طفل، به شیردهی ادامه می دهند. کارکنان بهداشتی در بخش های مامایی و زنان، کودکان و نیز پزشکان خانواده نقش کلیدی در تحکیم اعتماد به نفس مادران و آگاهی از توانایی خود در شیردهی و رفع مشکلات شیردهی دارند.
روش کار: در این مطالعه تاثیر برگزاری کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی ارزیابی شده است. کارگاه در مدت سه روز مشتمل بر جلسات سخنرانی با استفاده از اسلایدهای آموزشی و انتهای هر جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. در بخش عملی نحوه دوشیدن شیر، کمک به مادر به منظور به سینه گذاشتن نوزاد و نحوه صحیح شیردهی صورت گرفت. شرکت کنندگان قبل و بعد از گذراندن کارگاه به پرسش نامه پاسخ دادند.
یافته ها: کارگاه با حضور ۴۰ شرکت کننده با میانگین سنی ۳۷٫۸ سال، ۹ نفر مجرد و ۳۱ نفر متاهل، که از بین متاهلین ۲۶ مورد دارای فرزند بودند، تشکیل شد. از بین شرکت کنندگان %۵۷٫۵ سابقه شیردهی (خود یا همسر) داشتند. با استفاده از آزمون تی تست زوج، حضور در کارگاه باعث بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد فراگیران شده بود (p<0.05). با به کارگیری آزمون های یک طرفه پیرسون و آنوآ، بین آگاهی و مشخصات دموگرافیک داشتن فرزند، سن، و سابقه شیردهی، تاثیر معنی داری مشاهده شد. همچنین در مورد نگرش تنها داشتن فرزند و در تغییر عملکرد تنها سن نقش تاثیرگذار داشت.
نتیجه گیری: برگزاری دوره های ضمن خدمت برای پرسنل بهداشتی باعث تغییر مثبت در میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در امر مشاوره تغذیه با شیر مادر شده است.