مقاله عوامل موثر بر انتخاب روش های بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر انتخاب روش های بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه بندی سرمایه ای
مقاله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مقاله روش های تنزیلی
مقاله روش های غیرتنزیلی
مقاله ارزیابی پروژه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش عسگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی روش های مورد استفاده در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب این روش هاست. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای شده ۱۰۰ شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج پژوهش نشان داد که ۹۴ درصد شرکت ها برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری از روش های بودجه بندی استفاده می کنند. از این میان ۶۱ درصد از روش های تنزیلی و ۳۹ درصد از روش های غیرتنزیلی استفاده می کنند. همچنین ۷۸ درصد شرکت ها در ارزیابی پروژه ها از بیش از یک تکنیک استفاده می کنند که دوره برگشت سرمایه با ۶۰ درصد، بیشترین فراوانی را دارد. در رتبه های بعدی NPV و IRR به ترتیب با ۳۷ و ۳۶ درصد قرار می گیرند. همچنین شرکت های ایرانی برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام خود به طور یکسان از روش های بازده حسابداری حقوق صاحبان سهام و CAPM استفاده می کنند. در خصوص عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش ها نیز، بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که پیشینه تحصیلی مدیران مالی و حجم سرمایه گذاری در انتخاب نوع تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای تاثیرگذار است. لیکن اندازه شرکت و قدمت آن در بورس، تاثیری بر استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای ندارد.