مقاله عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهواز
مقاله بهره وری نیروی انسانی
مقاله شهرداری
مقاله تحلیل مولفه اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برکت غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: نیروی انسانی یکی از با ارزش ترین منابع هر سازمان محسوب می شود، شناخت عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ضرورت دارد، این پژوهش باهدف شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز انجام گردیده است.
روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها اکتشافی و به روش تحلیل مولفه های اصلی بوده است. جامعه آماری آن کارکنان شهرداری اهواز بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد یکصد نفر از آنان انتخاب و پس از تکمیل پرسش نامه محقق ساخته، مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از بین عوامل موثر بر افزایش بهره وری، چهار عامل به نام های مدیریت درون سازمانی، مدیریت حمایتی، آموزش و توانایی کارکنان، شناسایی شدند.
نتیجهگیری: تجربه کاری، توجه به آموزش های توجیهی، آگاهی کارکنان به دانش و مهارت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی و تبعیت از قوانین، تمرکز مدیر بر نقاط ضعف و انحراف کارکنان، وجود یک سیستم منطقی پاداش و تنبیه، حمایت مدیر از کارکنان، میزان آشنایی با شغل، قدردانی و حمایت از عملکرد افراد، علاقه به محیط کار، وجود جو عاطفی، ارائه بازخورد عملکرد، تشکیل جلسات مشترک و مشارکت کارکنان به عنوان عامل افزایش بهره وری شناسایی شدند.