مقاله عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد ۱۵ تا ۳۰ سال: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد ۱۵ تا ۳۰ سال: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به مواد مخدر
مقاله علت شناسی
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدبرنیا محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی کامبخش
جناب آقای / سرکار خانم: تبری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف روزافزون مواد مخدر در کشور ما با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی و اعتیاد به مواد مخدر به دشواری پیچیده اجتماعی بدل شده و پیامد ویرانگر دارد. از سوی دیگر با توجه به این نکته که رفتار وابستگی زیادی به محیط اجتماعی دارد و هم چنین در نظر داشتن این جستار که لازمه بررسی و شناخت دقیق این مسائل داشتن نگاه کل نگرانه مبتنی بر روش های کیفی است در این پژوهش تلاش شده عوامل موثر بر اعتیاد در افراد جوان بر اساس تجربه خود آنها بررسی شود. شناسایی عوامل مذکور این امکان را به مسوولان و دست اندرکاران اعتیاد به مواد مخدر می دهد تا با انتخاب راهبرد مناسب اقدام موثرتری برای پیشگیری از این بلای اجتماعی به اجرا در آورند.
هدف: شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد ۱۵ تا ۳۰ ساله
مواد و روش ها: این تحقیق به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش «تجزیه و تحلیل محتوایی» انجام شده است. نمونه های پژوهش را ۳۳ نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی درمانی- آموزشی شفای رشت و هم چنین ۱۲ نفر از درمانگران مرکز مذکور تشکیل می دادند که در چارچوب نمونه گیری غیر احتمالی و با روش «نمونه گیری مبتنی بر هدف» انتخاب شدند. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه ساختار یافته و ضبط صدا گرد آوری شد. محتوای این مصاحبه ها پس از تبدیل به متن بر اساس متدلوژی انتخاب شده تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در مجموع ۷۸ کد در علل گرایش واحدهای مورد پژوهش به اعتیاد بدست آمد. این کدها در دو طبقه مفهومی اصلی با عنوان «انگیزاننده های درونی» و «مشوق های بیرونی» قرار داده شدند. این طبقه های مفهومی اصلی، خود در برگیرنده تعدادی زیرطبقه هستند که در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی نیز دارند. این زیر طبقات عبارتند از: کسب آسان منفعت های روانی و جسمی، شخصیت لذت طلب، روحیه کنجکاو، تمایل به متفاوت بودن، نداشتن مهارت زندگی، شرایط فرهنگی، وضع اجتماعی و عوامل اقتصادی.
نتیجه گیری: طیف گسترده ای از عوامل و شرایط درون فردی و برون فردی بر اعتیاد فرد به مواد مخدر موثرند. با شناسایی این عوامل و طراحی برنامه ای جامع و فراگیر مسوولین مبارزه با مواد مخدر و خانواده ها خواهند توانست شرایط لازم برای پیشگیری از اعتیاد جوانان را فراهم نمایند.