سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد شاه میری – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی
رضا سلامی – استاد یار دانشکده مدیریت -دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

انتقال فناوری ۳، مقوله ای چندبعدی است که هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برایکاستن از فاصله تکنولوژیکی میان کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته، انتقال فناوری یک لازمه انکار ناپذیر است. انتقال فناوری باروشهای متفاوت و وسائل مختلف امکانپذیر است که با توجه به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری مشخص می شود. ازروشهای معمول برای انتقال فناوری درسطح بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI می باشد.