مقاله عوامل موثر برتصمیم به ترک در سوء مصرف کنندگان مواد: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر برتصمیم به ترک در سوء مصرف کنندگان مواد: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله سوء مصرف کنندگان مواد
مقاله تصمیم به ترک مواد
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسعلی نیا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی تبریزی کیان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتیاد یکی از مشکلات جهان امروز است. برای مقابله با این معضل، رویکرد درمان اثر بخش بسیار حایز اهمیت می باشد. یکی از مسایل مهم در درمان اعتیاد، عوامل موثر بر تصمیم گیری برای ترک است. هدف این مطالعه تبیین عوامل موثر بر تصمیم گیری به ترک مواد در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بود.
روش: مطالعه حاضر بخشی از یک مطالعه کیفی با رویکرد گراندد تئوری است. شرکت کنندگان ۲۲ نفر (۱۶ مرد و ۶ زن) سوء مصرف کننده مواد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع از بین هر دو جنس و با دوره بهبودی متفاوت انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه فردی و به وسیله سوالات نیمه ساختار یافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به روش آنالیز محتوای قراردادی انجام شد.
یافته ها: دو طبقه اصلی استخراج شده در این مطالعه شامل « نیاز برای رهایی» که خود از سه زیر طبقه: ۱- خسته شدن از موقعیت موجود، ۲- احساس تهدید و ۳- رسیدن به انتهای خط تشکیل شده بود و« قدم نهادن در راه» که از دو زیر طبقه ۱- چنگ زدن به معنویت و ۲- جستجوی اطلاعات تشکیل شده است.
نتیجه گیری: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بسیاری در تصمیم گیری برای ترک مواد وجود دارد، بنابراین تلاش همه جانبه دولت و موسسات درگیر در درمان اعتیاد از طریق گسترش مراکز درمانی مبتنی بر نیازهای جنسیتی، شناسایی و رفع عوامل بازدارنده مهم در تصمیم گیری برای ترک مواد و افزایش آگاهی سوء مصرف کنندگان مواد در زمینه خدمات اجتماعی در دسترس و چگونگی مدیریت عوارض ناشی از ترک، شرایط لازم را برای جلب حمایت خانوادگی و افزایش انگیزه و کاهش سرخوردگی یا ناامیدی این افراد را فراهم ساخت. همچنین لازم است تا به رشد معنویت به عنوان عامل تسهیل کننده در تصمیم به ترک و ادامه مسیر بهبودی از دوران کودکی و از طریق خانواده و یا در مراکز درمانی ترک اعتیاد توجه شود.