سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

الهام نیکبخت – دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز هرند

چکیده:

عوامل بسیار مهمی وجوددارد که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش اساسی دارند برای برنامه ریزی صحیح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بایدبه مسائل مهم و ملموسی که دراین مقاله ذکر شده است توجه نمود این موارد عبارتند از: شناخت آسیب ها معماری صحیح و شناخت آسیب هایی که باعث کند شدن حرکت در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است از مهمترین عواملی است که در صورت توجه نکردن به آن باعث هدررفتن اقدامات بعدی در این زمینه است کودکان: کودک با تقلید از رفتار بزرگترها بیشترین تاثیر را از آنها می پذیرند شخصیت انسان ها متاثر از رفتار الگوهاست که برگشت به تقلید آگاهانه و گاهی ناآگاهانه می کند نوع درکی که کودکان درزمان کودکی خود از ایثار و شهادت پیدا میکنند تاثیر فراوانی درنگاه و درک آنها در دوره های بعدی دارد زنان: زنان درهر ج امعه ی سالمی می توانند و باید مسئولیت های خود را در قبال پیشرفتهای علمی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و اداری آنجامعه برعهده بگیرند و این همهمنویط بهرعایت جهات ارزشی در زن به دور از نگاه مصرف زدگی غربی است.