سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا قاسمی آریان – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
علیرضا ابراهیم نژادی – کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخس

چکیده:

بطور کلی عواملدخیل درامر بیابان زایی به دودسته تقسیم می شود دسته اول عوامل طبیعی شامل خشکسالی های متوالی کاهش بارندگی افزایش درجه حرارت جنس سازند زمین شناسی افزایش تبخیر تعرق سرعت باد و تغییرات اقلیمی کره زمین می باشد و دسته دوم عوامل انسانی بوده که نه تنها مهمتر از دسته اول می باشد بلکه آنها را تشدید نماید درهمین خصوص می توان به عملیات بیابان زدایی شهرستان سرخس اشاره کردکه هرچند تا به امروز هزینه های هنگفتی درخصوص مبارزه با بیابان زایی انجام گرفته است ولی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی – اجتماعی تخریب اراضی مرتعی و بیابان زایی ادامه دارد.