سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رستم صابری فر – استادیار دانشگاه پیام نور فردوس
صدیقه قیصاری – کارشناس ارشد استانداری خراسان جنوبی

چکیده:

دراین بررسی عوامل اثرگذاربرپذیرش برنامه های ترویجی درارتباط با احیا و مدیریت مراتع توسط دامداران مورد تحقیق واقع شده است نتایج حاصل نشان داد که افزایش متغیرهای سن تعدادفرزندان فاصله تاشهر و اشتغال درفعالیت های غیردامداری بطور معنی داری منجر به کاهش و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه و سابقه فعالیت درتولید نوع مالکیت زمین و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری نوین باعث افزایش میزان پذیرش برنامه های ترویجی می شود.