سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرنیا مشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
محسن مهدیان بروجنی – کارشناس ارشد توسعه روستایی
مهدی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است و نقش آن درتوسعه و ثبات اقتصادی سیاسی و داخلی برکسی پوشیده نیست نیروی انسانی نیز از عوامل مهم درتوسعه کشاورزی است و دراین راستا از انجا که مشاغل کشاورزی به طورعمده دراختیار روستائیان است می توان مردم روستایی را عاملی مهم به شمار آورد مساله اشتغال جوانان به طور اعم و جوانان روستایی به طور اخص و مهاجرت آنها به سایر کشورهادرسطح کلان و از روستاها شهرها درسطح ملی از جمله مشکلاتی است که با داشتن پیامدهای منفی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مسئولان کشور را به گونه های مختلف به چالش کشانده است این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر برنگرش جوانان روستایی نسبت به اشتغال دربخش کشاورزی صورت پذیرفته است. برای گردآوری داده های دراین پژوهش از روش پیمایش استفاده شد جامعه آماری تحقیق جوانان روستایی بین ۲۰ تا ۲۵ سال ساکن درروستاهای شهرستان شهرکرد واقع دراستان چهارمحال و بختیاری می باشند.