سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

سمیه فاتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بررسی چرایی موفقیت بعضی سازمان ها و عدم موفقیت برخی دیگرهمواره ذهن محققان و اندیشمندان علم مدیریت و کارآفرینی را به خود معطوف داشته است شکی نیست که تغییر و تحول مداوم ضرورتی انکارناپذیر برای موفقیت و حیات سازمان های امروزی است مهمترین و کارسازترین راه رسیدن به این مطلوب همانا خلاقیت و نوآوری است برای انکه بتوان بروز خلاقیت و نوآوری رادرسازمان بصورت ارزش و فرایندی مستمر ودائمی درآورد باید که آن بصورت امری نهادینه درسازمان درآید بنابراین درمقاله حاضر به مبحث نهادینه کردن نوآوری پرداخته شده است درابتدا مفهوم و تعاریف خلاقیت ونوآوری و درادامه تعاریف نهادینه کردن مورد بحث قرارگرفته است از انجایی که ضرورت شناخت ابعاد یک مساله دانستن عوامل موثر برآن مساله است نویسنده با بررسی مقالات پژوهشی منتشره در ایران لیستی از عوامل موثربرنوآوری تهیه کرده است.