سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمود اشرافی – دانشجوی دکتری حقوق جزا

چکیده:

بیماریهای سایکوسوماتیک بیماریهای جسمی است که عوامل روانی درشروع و تشدید آنها موثرند منظور این نیست که فقط علل روانی دربوجود آوردن این اختلالات دخالت دارند بلکه عوامل دیگر هم دخالت داشته منتهی عوامل روانی بصورت عوامل تسریع کننده یا کاتالیزور عمل می کنند اگرچه طب روان تنی فقط درضمن چهاردهه گذشته درزمینه روان پزشکی جای خاصی برای خود پیدا کرده است جستجو درپیشینه آن بدون مواجهه شدن با مفهوم یگانگی روان تن که با کلمه یونانی psyche نفس تنفس کردن و SOMA بدن بیان شده است تقریبا غیرممکن است مساله روان و تن و چگونگی رابطه انها همواره درطول تاریخ مورد توجه بوده است راه حل تلاقی روان و تن دقیقاکجاست؟ با این سوال شخص پرسش قدیمی مصری ها یهودیان یونانی ها و مسیحیان را تکرار می کند.