مقاله عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام برنامه ریزی منابع سازمان
مقاله نظریه کلاسیک وظایف مدیریت
مقاله برنامه ریزی
مقاله سازماندهی
مقاله رهبری
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کردلر علی
جناب آقای / سرکار خانم: حصارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظام هایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظام های اطلاعاتی سنتی و جزیره ای نوید می دهند. اگر نظام برنامه ریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهره وری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظام ها، سازمان ها را با چالش های جدی مواجه می کند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظام های برنامه ریزی منابع سازمان در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار می گیرد.