مقاله عوامل مشتری گرایی و مدیریت روابط مشتری و توانمندی برقراری ارتباط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل مشتری گرایی و مدیریت روابط مشتری و توانمندی برقراری ارتباط
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مقاله مشتری گرایی
مقاله توانمندی ارتباط با مشتری
مقاله بیمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور درویشی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدنیا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده قصری عطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش مهم مشتریان در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان با دسترسی به اطلاعات کافی نسبت به بازار محصولات و کانال های متنوع ارائه و توزیع کالا (در انتخاب محصول)، مساله چگونگی برقراری ارتباط صحیح با مشتریان و تلاش در جهت حفظ دراز مدت این ارتباط از جمله مسائل موثر بر دوام و ثبات شرکت ها و سودآوری بیشتر آن ها است، توسعه تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای خدماتی، سازمان ها را بر آن می دارد تا بر مدیریت ارتباط با مشتری و خصوصا مشتری گرایی و تاثیر رضایت مشتریان متمرکز شوند و ضمن برقراری ارتباط با مشتریان و اعمال همدلی و همکاری لازم خدمات بهتری را به آنان ارائه نمایند.
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر عامل مشتری گرایی و عامل تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری از سه بعد منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع فنی، بر توانمندی های ارتباط با مشتری در شرکت بیمه البرز است.
روش پژوهش حاضر، پیمایشی-توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان حوزه مدیریتی شرکت بیمه البرز ونمونه آماری شامل آن ۱۶۲ نفرند. برای تجزیه و تحلیل ازتحلیل داده ها عاملی تاییدی (CFA) ومدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر مثبتی بین عوامل مشتری گرایی و تکنولوژی ارتباط با مشتری (CRM)، با توانمندی ارتباط با مشتری در این شرکت وجود داشته و از سه بعد موثر بر عامل تکنولوژی CRM، بعد منابع سازمانی متضمن بیشترین تاثیر است. تاثیر ابعاد فنی و انسانی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.